KARIERA

Monter – Instalator instalacji OZE

Monter – Instalator konstrukcji montuje elementy stalowe, kompozytowe lub części składowe instalacji OZE (Panele Fotowoltaiczne, Pompy ciepła, piece elektryczne indukcyjne).
Monter konstrukcji OZE przygotowuje do montażu elementy składowe mechaniczne i elektryczne do zamontowania w konstrukcjach gruntowych, dachowych oraz pływających farm fotowoltaicznych i instalacji OZE zgodnie z dostarczoną przez konstruktora lub producenta dokumentacją i instrukcją montażu.

Monter – Instalator konstrukcji OZE montuje, zabezpiecza i konserwuje realizowane konstrukcje oraz odpowiada za prawidłową eksploatację wykorzystywanych narzędzi i urządzeń́.

Obowiązkiem jego jest zachowanie zasad technologicznych, przestrzeganie norm jakościowych oraz pobranie niezbędnych materiałów z magazynu  i dokonanie ich rozliczenia po zakończonej realizacji, z odpowiednim udokumentowaniem rozchodów materiałów i narzędzi i ewidencją powstałych odpadów.

Praca wykonywana jest zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i instrukcjach technologicznych.

  • ustalanie zakresu prac montażowych ;
  • przygotowywanie materiałów, narzędzi, sprzętu do wykonania instalacji;
  • wykonywanie montażu instalacji;
  • kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
  • zabezpieczanie konstrukcji przed utratą stateczności;
  • wykonywanie obmiaru i odbioru konstrukcji stalowej i kompozytowej;
  • demontowanie konstrukcji stalowej i kompozytowej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
  • praca często wykonywana jest na wysokości

Monter – Instalator OZE  powinien posiadać́ wykształcenie gimnazjalne, wskazane jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej o profilu w zawodach mechanicznych lub elektrycznym. Możliwe jest również̇ szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Kompetencje w zawodzie można poszerzyć́ na specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki oświatowe, organizacje pracodawców i urzędy pracy. Pożądane jest posiadanie aktualnych uprawnień́ spawalniczych, SEP do 1 kV lub dozorowych do obsługi niektórych urządzeń́ i maszyn, znajomość́ obsługi sprzętu technicznego i pomiarowego .

Podległość:

Kierownik Techniczny -Szef Montażystów OZE

Wynagrodzenie:  Min stała na poziomie średniej krajowej plus premia zadaniowa