Konstrukcje kompozytowe

Materiał NKG wytwarzany jest min metodą Pultruzji

Pultruzja jest metodą wytwarzania sposobem ciągłym profili termoutwardzalnych, wzmacnianych włóknem szklanym. Termin ten pochodzi od angielskiego pull (ciągnąć) i extrusion (wyciskać), a oznacza wytwarzanie profili poprzez przeciąganie włókien szklanych nasączonych żywicami  wg formuły NKG przez system form nadających odpowiedni kształt, a następnie ich termo-utwardzenie.

 

Profile kompozytowe wytwarzane metodą pultruzji składają się z żywic poliestrowych, , które wzmacniane są włóknami szklanymi z dodatkiem uniepalniacza i antystatyzatora.

 

Produkcja metodą pultruzji jest właściwie pełni zautomatyzowana, choć faza opracowania odpowiedniej mieszanki  dla odpowiednich wymogów technicznych i przygotowanie form może zająć nawet kilka miesięcy lub lat stąd opracowaną kompozycję rowingu szklanego, żywicy poliestrowej, uniepalniacza i nano rurek grafenowych spełniających wymóg trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności opracowany przez KG Consulting Krzysztof Gregorek nazwano  w skrócie NKG czyli Nowy Kompozyt Górniczy.

Charakterystyka Materiału Kompozytowego NKG

Materiał NKG Nowy Kompozyt Górniczy jest surowcem przeznaczonych do zastosowania jako materiał podstawowy przeznaczony do wytwarzania kompozytowych elementów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle górniczym kopalń węgla, soli potasu i miedzi jako materiał trudnopalny, antyelektrostatyczny i nietoksyczny spełniający wymogi n/w norm:

-PN-EN ISO/IEC 80079-38: 2017-02 Atmosfery wybuchowe – część 38 : urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych zakładach górniczych;

-PN-EN ISO 80079-36: 2016-07 Atmosfery wybuchowe –Część 36 Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych – Metodyka i wymagania;

-PN-G-46222:1997 szyby Górnicze i przedziały drabinowe. Wymagania i Badania.

Wyroby wytwarzane metodą pultruzji charakteryzują się doskonałymi właściwościami mechanicznymi

Właściwości NKG

  • niewielka masa właściwa (1,75 g/cm3)
  • izolacyjność termiczna
  • izolacyjność elektryczna
  • wysoka odporność chemiczna (nie utlenia się i jest bardzo odporny na działanie kwasów)
  • nie wytwarza iskier podczas szlifowania i cięcia
  • możliwość barwienia w masie (pełna kolorystyka RAL)
  • odporność na promieniowanie UV, trwałość kolorów

Przykładowy projekt:

Galeria: