PROFILE FOTOWOLTAICZNE

Celem produkcji profili kompozytowych o właściwościach antykorozyjnych i wytrzymałościowych, przewyższających wyroby aluminiowe i stalowe jest wprowadzenie na rynek polski i światowy materiału konstrukcyjnego i  montażowego będącego alternatywą do obecnie stosowanych wyrobów hutniczych stalowych oraz aluminiowych, do których wytwarzania niezbędne są technologie brudne oparte na węglu kamiennym, a także zamienienie ich na technologie czystą zapewniającą mniejszy ślad węglowy.

Wytworzenie materiału kompozytowego mogącego zastąpić obecnie stosowane wyroby hutnicze może przyczynić się do zmniejszenia emisji Co2, a zastosowanie ich przy produkcji paneli fotowoltaicznych oraz konstrukcjach nośnych instalacji fotowoltaicznych domowych, jak i farm fotowoltaicznych przyczyni się do zwiększenia produkcji zielonej energii a tym samym zapewnienia przyszłym pokoleniom dostępu do alternatywnych materiałów o parametrach wytrzymałościowych przewyższających wyroby hutnicze,  czterokrotnie mniejszej wadze od stali, antykorozyjnych odpornych na UV i barwionych w masie, niewymagających konserwacji ani malowania.

Kompozytowe profile jako materiał konstrukcyjny i nośny farm fotowoltaicznych umożliwia ich instalację na lądzie i na wodzie z  wykorzystaniem ich zalet w postaci całkowitej odporności na UV, niepalności, izolacyjności, małej wagi.