KARIERA

Kierownik Techniczny – Szef Montażystów OZE

Kierownik Techniczny -Szef Montażystów OZE kieruje pracą montażystów OZE koordynuje i zleca i rozlicza pracę montażystów  OZE (Panele Fotowoltaiczne, Pompy ciepła, piece elektryczne indukcyjne i soniczne).
Szef Montażystów OZE planuje pracę i układa harmonogram pracy i urlopów podległych mu montażystów ,przygotowuje front robót zabezpieczając miejsce wykonywania montażu-plac budowy, dostępność na magazynie wszystkich niezbędnych elementów składowych do montażu (mechanicznych i elektrycznych) zabezpiecza pracownikom aktualną dokumentacje konstrukcyjną  i instrukcję montażu.

Szef Montażystów OZE kieruje , organizuje technologię pracy oraz rozlicza brygadę monterów, dzieli zadania i rozlicza z ich wykonywania, zabezpiecza i odpowiada za prawidłowość wykonanych robót montażowych dozoruje jakość ,czas wykonania robót i prawidłowość rozliczeń materiałowych i magazynowych.

Obowiązkiem jego jest zachowanie zasad bezpieczeństwa pracy, przestrzeganie norm jakościowych oraz odpowiednie udokumentowanie rozchodów materiałów i narzędzi i ewidencją powstałych odpadów po wykonanych pracach.

Praca wykonywana jest zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniach i zawartych umowach oraz dokumentacji technicznej i instrukcjach technologicznych montażu.

  • planowanie terminów realizacji poszczególnych zleceń
  • ustalanie zakresu prac i ich zgodności z zamówieniami i zawartymi umowami ;
  • przygotowywanie materiałów, narzędzi, sprzętu do wykonania instalacji;
  • nadzór nad realizacją montażu ;
  • kontrolowanie jakości wykonanego montażu;
  • zabezpieczanie bezpieczeństwa pracy w trakcie montażu;
  • wykonywanie obmiaru, niezbędnych pomiarów i odbioru instalacji; ;
  • organizowanie pracy i ergonomii.
  • nadzór nad wykonywaniem prac na wysokości

Szef Montażystów  OZE  powinien posiadać́ wykształcenie min średnie, wskazane jest ukończenie średniej szkoły zawodowej o profilu w zawodach mechanicznych lub elektrycznym.

Doświadczenie w pracy montera mechanicznego lub elektrycznego min 5 lat i min 2 lata w charakterze osoby nadzorującej prace montażowe jako osoba dozoru technicznego w branży mechanicznej lub elektrycznej. Pożądane jest posiadanie aktualnych uprawnień́ spawalniczych lub SEP do 1 kV lub dozorowych do obsługi niektórych urządzeń́ dźwigowych i maszyn, znajomość́ obsługi sprzętu technicznego i pomiarowego .

Mile widziana znajomość języka obcego angielski lub niemiecki.

Podległość:  Członek Zarządu ds. realizacji zamówień

Kierownik Techniczny -Szef Montażystów OZE

Wynagrodzenie:  Min stała na poziomie 1,5 średniej krajowej plus premia zadaniowa