Licencyjna produkcja obudów zmechanizowanych MHP Białoruś

Wynikiem współpracy naszej spółki KG Construction sp.zo.o.  oraz projektowej KG Consulting Krzysztof Gregorek z Białoruskim MASCHIMPROM było podpisanie umowy ramowej o współpracy jak i szeregu umów licencyjnych w ramach realizacji których zaprojektowano n/w typy obudów:

  • MHP 0,8/13;
  • MHP 0,9/16;
  • MHP 14/22 :
  • MHP 16/25;

W ramach wyżej wymienionych umów w oparciu o warunki techniczne i górniczo-geologiczne panujące w kopalniach soli potasu powstały dokumentacje projektowe i wykonawcze obudów zmechanizowanych w oparciu o które wykonano sekcje prototypowe w metalu przy zastosowaniu hydrauliki siłowej i sterowniczej produkcji polskiej.

Następnie sekcje przebadano w laboratorium w Opavie Republika Czeska sprawdzając ich właściwości mechaniczne i odporność na udary wynikające z zagrożeń tąpaniami występującymi w głębinowych kopalniach soli potasu, z uwzględnieniem zagrożenia metanowego.

Przebadane sekcje obudów zmechanizowanych otrzymały świadectwo certyfikacji na znak bezpieczeństwa B.

W oparciu o wyniki badań sporządzono dokumentację wykonawczą części mechanicznej obudów tak by Maschimprom jako spółka mogła samodzielnie stać się producentem w/w obudów na bazie podpisanych umów licencyjnych . Dostawcą kluczowych komponentów do produkcji obudów  takich jak hydraulika siłowa, osłony odzawałowe i odlewy została KG Construction sp.zo.o. Jednocześnie rozpoczęto proces wyposażenia nowo wybudowanej hali produkcyjnej Maschimprom w automaty spawalnicze, maszyny obróbcze których dostawcą został  KG Consulting Krzysztof Gregorek. O chwili uruchomienia produkcji w 2012 roku do dnia dzisiejszego wyprodukowano setki obudów zmechanizowanych w oparciu o dostarczoną i wdrożoną dokumentację produkcyjną oraz wiedzę i doświadczenie polskiej i białoruskiej kadry inżynieryjnej. Dziś Maschimprom to uznany jakościowo dostawca sprzętu górniczego dla zjednoczenia Belaruskali .

 

Likwidacja szybu wentylacyjnego poprzez zabudowę sztucznych den kompozytowych
Rewitalizacja Sztolni „Królowa Luiza” Trasa turystyczna w Kopalni „Guido”