Kompozytowy przedział drabinowy PGG SA KWK Ruda Ruch Halemba

W związku potrzebą przenoszenia wielkich obciążeń przez urządzenia górnicze firma KG Consulting wraz KG Construction sp. z o.o. opracowała mieszankę kompozytową trudnopalną, antystatyczną i nietoksyczną o nazwie NKG.

Urządzenia górnicze przenoszące wielkie obciążenia to głównie konstrukcje zbrojenia szybowego: przedziały drabinowe, dźwigary i prowadnice pracujące w warunkach szczególnie korozyjnych (zmienne temperatury, wilgoć, napływ wód słonych). Nowa mieszanka przyczynia się również do poprawy trwałości i zwiększenia żywotności elementów zbrojenia szybowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracującym załogom górniczym, jak również do ograniczenia kosztów ich eksploatacji poprzez zmniejszenie częstotliwości wymian elementów zbrojenia szybowego. Nowy materiał NKG to mieszanka: żywic poliestrowych włókna szklanego, uniepalniaczy, antystatyzatora nanorurek grafenowych zapewniających przewodność powierzchniową umożliwiającą odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Wytwarzany jest metodą pultruzji, czyli wytwarzania sposobem ciągłym profili termoutwardzalnych. Profile wytwarzane są poprzez przeciąganie w sposób w pełni zautomatyzowany włókien szklanych nasączonych żywicami według formuły NKG przez system form nadających odpowiedni kształt, a następnie ich termoutwardzenie.

Mieszanka spełnia wymogi stawiane przez Prawo górnicze, w tym Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania urządzeń do eksploatacji w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, Poz. 1003 z późniejszymi zmianami).

W ten sposób powstały wyroby w postaci odpowiedników kształtowników hutniczych: ceowników, dwuteowników, kątowników, kratownic, z których wykonano:

  • −  kompozytowe górnicze przedziały drabinowe i siatki     opierzeniowe;
  • −  kompozytowe górnicze dźwigary nośne;
  • −  kompozytowe pomosty robocze;
  • −  kompozytowe prowadniki szybowe.

Wspólnie z działem Projektów, Innowacji i Rozwoju PBSz S.A. są prowadzone prace badawczo-rozwojowe nad innymi elementami wyposażenia szybów takimi jak: urządzenia skipowe, klatki do jazdy ludzi, tunele ewakuacyjne itp.

Rewitalizacja Sztolni „Królowa Luiza” Trasa turystyczna w Kopalni „Guido”
Rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – Trasa Wodna